Project Description

Projectbeschrijving Tuinbouwvesting Deurne

Rol Projectdirecteur
Doelstelling Ontwikkelen van een duurzaam glastuinbouwgebied ter versterking van de economische activiteiten in Oost-Brabant en de clustering en reconstructie van de bestaande glastuinbouw vanuit ecologisch kwetsbare locaties.
Activiteiten begeleiden programma van eisen, grondexploitatie, begeleiden PPS, begeleiden bestemmingswijziging, voorbereiden en realisatie bouw- en woonrijp maken, verkoop bouwgrond, opzetten parkmanagementorganisatie
Opdrachtgever Gemeente Deurne en Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij C.V.
In samenwerking met Gemeente Deurne en Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij C.V.
Adviseurs
  • Grontmij, Arcadis
  • Waalpartners, Naaldwijk
  • EY Belastingadviseurs
Projectomvang 150 hectare, € 50 miljoen
Periode 2006 tot heden
Website www.tuinbouwvestigingdeurne.nl