Project Description

Projectbeschrijving IABC Foodpark Breda

Rol Projectontwikkelaar, vastgoedbeheerder
Doelstelling
  • Ontwikkelen van een bedrijventerrein specifiek voor de Agri- en foodsector ter versterking van de marktplaats RBT Veiling Breda
  • Opzet vereniging van Eigenaren IABC Breda
  • Ontwikkeling en realisatie bedrijfspanden
Activiteiten
  • Opstellen programma van eisen, grondexploitatie, aankoop grond, verzorgen PPS, begeleiden bestemmingswijziging, voorbereiden en realisatie bouw- en woonrijp maken, verkoop bouwgrond
  • Ontwikkelen bedrijfspanden en kantoren
  • Commercieel, technisch, financieel en administratief beheer en exploitatie van bedrijfspanden en kantoren
  • Technisch beheer Vereniging van Eigenaren IABC Breda
Opdrachtgever RBT Veiling Breda
In samenwerking met Gemeente Breda en Veiling Hoogstraten
Adviseurs
  • Consort Architects Rotterdam
  • Schaal civieltechnisch en constructie adviseurs
  • EY belastingadviseurs
Projectomvang 30 hectare, circa € 25 miljoen
Periode 1988 – 1997