Project Description

Projectbeschrijving Greenparc Bleiswijk

Rol Projectdirecteur
Doelstelling
  • Uitbreiden van de marktplaats Bleiswijk t.b.v. de realisatie van met bedrijfsruimte voor en door de sierteelthandel en –dienstverlening
  • Ontwikkeling en beheer Vereniging van Eigenaren Greenparc Bleiswijk
Activiteiten
  • Opstellen programma van eisen, grondexploitatie, begeleiden bestemmingswijziging, voorbereiden en realisatie bouw- en woonrijp maken, verkoop bouwgrond, opzetten en beheren vereniging van eigenaren
  • Technisch, financieel en administratief beheer van wegen, water, groenvoorziening en beveiliging
Opdrachtgever Koninklijke Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland U.A.
Adviseurs
  • Kuiper Compagnons, Rotterdam
  • Consort Architects Rotterdam
  • Schaal civieltechnisch advies
  • EY belastingadviseurs
In samenwerking met Gemeente Lansingerland, The Greenery
Projectomvang 30 hectare, circa € 50 miljoen, 21 vastgoedeigenaren
Periode 2003 – 2012
Website www.greenparcbleiswijk.nl