Project Description

Projectbeschrijving Flora Trade Parc Venlo

Rol Projectmanager
Doelstelling
  • Uitbreiden van de marktplaats FloraHolland Venlo t.b.v. de realisatie van bedrijfsruimte voor en door de sierteelthandel en –dienstverlening
  • Ontwikkeling en beheer Vereniging van Eigenaren Flora Trade Parc Venlo
Activiteiten
  • Opstellen programma van eisen, grondexploitatie, aankoop grond, begeleiden PPS, begeleiden bestemmingswijziging, voorbereiden en realisatie bouw- en woonrijp maken, verkoop bouwgrond, opzetten en beheren vereniging van eigenaren
  • Technisch, financieel en administratief beheer van wegen, water, groenvoorziening en beveiliging
Opdrachtgever Koninklijk Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland U.A.
In samenwerking met Gemeente Venlo
Adviseurs
  • Croonen stedenbouwkundig adviesbureau
  • Breijn civieltechnisch advies
  • Novares Architecten
  • EY belastingadviseurs
Projectomvang 10 hectare, circa € 17 miljoen, 6 vastgoedeigenaren
Periode 2004 – 2014