Project Description

Projectbeschrijving ABC Westland

Rol Directeur
Doelstelling
 • Uitbreiden van het bedrijventerrein ABC Westland om de Agri- en Foodcluster verder te versterken
 • Uptodate houden van het te beheren vastgoed door (her-)ontwikkeling en revitalisatie van bedrijfspanden en kantoren
 • Commercieel en technisch, financieel en administratief beheer van bedrijfsgebouwen en kantoren
 • Technisch, financieel en administratief beheer van wegen, water, groenvoorziening en beveiliging
Activiteiten
 • Opstellen programma van eisen, grondexploitatie, aankoop grond, verzorgen PPS, begeleiden bestemmingswijziging, voorbereiden en realisatie bouw- en woonrijp maken, verkoop bouwgrond, opzetten en beheren vereniging van eigenaren
 • (Her-)ontwikkelen en revitaliseren bedrijfspanden en kantoren
 • Exploitatie, verhuur, beheer, onderhoud en revitalisatie van bestaand vastgoed
 • Beheer en onderhoud van het bedrijventerrein namens de Vereniging van Eigenaren ABC Westland
Opdrachtgever ABC Westland Beheer C.V.
Adviseurs
 • EY accountants en belastingadviseurs
 • Consort Architects
 • HE-adviseurs
 • Waalpartners civieladviseurs
Projectomvang
 • Oppervlakte bedrijventerrein 55 hectare
 • Oppervlakte bedrijfsbebouwing ca. 250.000 m²
 • Investeringsvolume € 250 miljoen
 • 140 gevestigde bedrijven
Periode 1999 tot heden
Website www.abcwestland.nl